Fizika


Fizikai mérések:
Jegyzőkönyvek:
Fizikai mérések 1. osztály:
2. mérés - A lejtőn és vízszintes síkon mozgó golyó kinematikájának vizsgálata
3. mérés - A szilárd anyag sűrűségének mérése
4. mérés - A mechanikai energiafajták kölcsönös átalakulásának megfigyelése
Fizikai mérések 2. osztály:
1. mérés - A jég fajlagos olvadáshőjének meghatározása

Digitális tananyag

Kinematika
Bemutatók Egyéb linkek