Felvételi mintafeladatok

Felvételi feltételek a 2015/16-os tanévre

A 2015/16-os tanévben két osztályba összesen 60 tanulót veszünk fel.

Felvételi vizsga nélkül vesszük fel azt a jelentkezőt, aki a Tesztelés 9 mindhárom tantárgyából legalább 90%-os eredményt ért el.

Aki ezt a feltételt nem teljesíti, felvételi vizsgát tesz magyar és szlovák nyelvből valamint matematikából.

A maximálisan elérhető pontszám: 120, amely a következőképpen oszlik meg:

Felvételi vizsga - 60 pont:
magyar nyelv: 20 pont
szlovák nyelv: 20 pont
matematika: 20 pont

Bizonyítvány – 30 pont: 15 a nyolcadikosért + 15 a kilencedikesért
Az átlagot a következőképpen pontozzuk:
1,00 – 1,10: 15 pont
1,11 – 1,20: 14 pont
1,21 – 1,30: 13 pont
1,31 – 1,40: 12 pont
1,41 – 1,50: 11 pont
1,51 – 1,60: 9 pont
1,61 – 1,70: 7 pont
1,71 – 1,80: 5 pont
1,81 – 1,90: 3 pont
1,91 – 2,00: 1 pont
2,01 – gyengébb 0 pont

Tesztelés 9 – 30 pont tantárgyanként (M + Sz + Mat)
100 – 90%: 10 pont
89 – 80%: 9 pont
79 – 70%: 8 pont
69 – 60%: 7 pont
59 – 50%: 6 pont
49 – 40%: 5 pont
39 – 30%: 4 pont
30%-nál kevesebb - 0 pont

BÓNUSZ maximum 10 pont a versenyeken való sikeres szereplésért.
A nyolcadik és a kilencedik osztályok számára rendezett tanulmányi versenyek eredményes megoldói, illetve a kerületi és országos tanulmányi és sportversenyek eredményesei fordulónként:
1. hely: 5 pont
2. hely: 4 pont
3. hely: 3 pont
4. hely: 2 pont
5. hely: 1 pont

Felvételt nyer az a tanuló, aki minden felvételi tantárgyból megszerzi a pontok legalább egyharmadát, azaz legalább 7 pontot, vagy a felvételi vizsgán elérhtő összpontszám legalább felét azaz 30 pontot, valamint összesen az elérhető pontok 50%-át, azaz legalább 60 pontot.

Eredményes felvételi vizsga esetében ha pontegyenlőség alakul ki a következő feltételek határozzák meg a sorrendet:
a matematika írásbeliben elért pontszám,
a magyar nyelv írásbeliben elért pontszám,
a maximális 120 ponton felül megszerezhető pontszám.