Pályaválsztás
Minta a jelentkezési lapok kitöltéséhez.

1. oldal                     2. oldal


Jelentkezési lap és a kitöltési útmutató letöltése:

Jelentkezési lap
Kitöltési útmutató

Szerkesztés alatt...
Szlovákiai és Csehországi egyetemek www.univerzita.net
Magyarországi felsőoktatás www.felvi.hu


Egyetem Kar www
Komenský Egyetem - Pozsony
Unverzita Komenského v Bratislave
www.uniba.sk
Orvosi Kar - Lekárska fakulta www.fmed.uniba.sk
Jogitudományi Kar - Právnická fakulta www.flaw.uniba.sk
Bölcsészettudományi Kar - Filozofická fakulta www.fphil.uniba.sk
Természettudományi Kar - Prírodovedecká fakulta www.fns.uniba.sk
Pedagógiai Kar - Pedagogická fakulta www.fedu.uniba.sk
Gyógyszerészeti Kar - Farmaceutická fakulta www.fpharm.uniba.sk
Testnevelési Kar - Fakulta telesnej výchovy a športu www.fsport.uniba.sk
Jesseni Orvosi Kar Túrócszentmárton - Jesseniova lekárska fakulta v Martine www.jfmed.uniba.sk
Matematikai, Fizikai és Informatikai Kar - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky www.fmph.uniba.sk
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta www.frcth.uniba.sk
Evanjelická bohoslovecká fakulta www.fevth.uniba.sk
Fakulta managementu www.fm.uniba.sk
Fakulta sociálnych a ekonomických vied www.fses.uniba.sk
Szlovák Műszaki Egyetem
Slovenská technická univerzita
www.stuba.sk
Építészeti Kar - Stavebná fakulta www.svf.stuba.sk
Gépészeti Kar - Strojnícka fakulta www.sjf.stuba.sk
Elektrotechnikai és Informatikai Kar - Fakulta Elektrotechniky a informatiky www.fei.stuba.sk
Vegyészeti és Élelmiszeripari Kar - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie www.fchpt.stuba.sk
Fakulta architektúry www.fa.stuba.sk
Materiálovo-technologická fakulta so sídlom v Trnave www.mtf.stuba.sk
Fakulta informatiky a informačných technológií www.fiit.stuba.sk
Konstantin Filozófus Egyetem - Nyitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
www.ukf.sk
Természettudományi Kar - Fakulta prírodných vied www.fpv.ukf.sk
Pedagógiai Kar - Pedagogická fakulta www.pf.ukf.sk
Bölcsészettudományi Kar - Filozofická fakulta www.ff.ukf.sk
Középeurópai Tanulmányok Kara - Fakulta stredoeuróopskych štúdií www.fss.ukf.sk
Szociális Tudományok és Egészségügyi Kar - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva www.fsvaz.ukf.sk
Közgazdasági Egyetem - Pozsony
Ekonomická univerzita v Bratislave
www.uniba.sk
Nemzetgazdasági Kar - Národohospodárska fakulta nhf.euba.sk
Kereskedelmi Kar - Obchodná fakulta of.euba.sk
Gazdasági Informatika Kar - Fakulta hospodárskej informatiky www.fhi.sk
Fakulta podnikového manažmentu fpm.euba.sk
Fakulta medzinárodných vzahov fmv.euba.sk
Fakulta aplokovaných jazykov www.euba.sk/faj
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach www.euke.sk