Magyar English Deutsch

Súkromné gymnázium s v.j.m. Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium
Smetanov háj 286/9
929 01 Dunajská Streda
Tel: 031/552 53 23
Mobil: 0908/196847
E-mail:
posta@mgds.eu
Miesto pôsobnosti
Smetanov háj 286/9 Dunajská Streda

Forma pôsobenia
Škola je nezisková organizácia zriadená fyzickou osobou-nepodnikateľom.

Zriaďovateľ školy a jeho kontakty
A. Szabó László
Tel.: 00421- 905 210 465
E-mail:
aszabolaszlo@gmail.com

MapaPoslanie Súkromného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede

„Úlohou školy je,
aby nás naučila, ako sa máme učiť,
aby vzbudila v nás túžbu po vedomostiach,
aby nás naučila radosti z dobre vykonanej práce a rozrušenia z tvorby,
aby nás naučila milovať, čo robíme,
a aby nám pomohla nájsť, čo by sme radi robili.”

(Szent-Györgyi Albert)

Naša škola, Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, nzačne svoju činnosť 1. septembra 2008 vďaka úprimnému zámeru niekoľkých odhodlaných a cieľavedomých jedincov, zameraného na tvorbu kvality vyššej úrovne a na efektívnejšie sprotredkovanie kultúry.

Prvoradým cieľom našej školy je, aby sme v dobrej atmosfére, v takmer rodinnom prostredí pomocou vysoko odborne vzdelaných, náročných a optimistických pedagógov viedli našich žiakov k logickému zmýšľaniu, ktorí tým pádom vďaka efektívnemu vyučovaniu na vysokej úrovni, resp. výsledkom tolerantnej výchovy môžu nadobudnúť isté vedomosti s trvalou hodnotou, odbornú pripravenosť a potrebné morálne kvality.

Medzi múrmi našej školy chceme vychovávať európskych občanov s maďarskou identitou, ktorí majú zdravé sebavedomie, sú schopní vážiť si a zachovávať všeobecné ľudské hodnoty, vytvárať vzťahy na báze vzájomnej úcty, vziať na seba osobnú zodpovednosť, a zároveň sú schopní pružne sa prispôsobovať výzvam sveta.

K tomu zabezpečíme našim žiakom predovšetkým kvalitnú výučbu cudzích jazykov a pestrú paletu poznatkov z informatiky, ale v záujme mnohostrannej vzdelanosti považujeme za dôležité aj ostatné vzdelávacie oblasti. Podmienku získavania rozmanitých vedomostí vidíme v radostnom učení, korene úspešného pokračovania štúdií zas vo vzdelávaní, ktoré je šité na mieru, v škole, kde v centre pozornosti je človek.

Uvedomujeme si, že ozajstným úspechom našej školy bude spokojnosť našich partnerov. V záujme toho by sme chceli slúžiť aj Vám.Meniny: