Učitežský zbor

A. Szabó László - zriaďovatež školy


Odbor:
slovenský jazyk a slovenská literatúra - náuka o spoločnosti
Učí na škole od 2008.

Učí:
Občianska náuka - III.A, IV.A

Mgr. Kiss László - riaditež

Odbor:
fyzika - výpočtová technika
Učí na škole od 2008.

Učí:
fyzika - I.A, III.B
seminár z fyziky IV.A
umenie a kultúra - I.A, I.B
Mgr. Both Anikó

Odbor:
nemecký jazyk
Učí na škole od 2008.

Materská dovolenka
Mgr. Egri Gabriella

Odbor:
telesná výchova - biológia
Učí na škole od 2009.

Učí:
biológia - II.B
seminár z biológie - IV.A
telesná výchova - I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A
Mgr. Forró Veronika

Odbor:
anglický jazyk - matematika
Učí na škole od 2010-től

Učí:
anglický jazyk - I.B, II.A II.B, III.A, III.B, IV. A
konverzácia z anglického jazyka - IV.A
Mgr. Horváth Péter

Odbor:
maďarský jazyk a literatúra - dejepis
Učí na škole od 2011.

Učí:
maďarský jazyk a literatúra - I.A, I.B, II.A, II.B
dejepis, I.A, I.B, II.B
etická výchova - I.A, I.B, II.A, II.B
Mgr. Komlós Tünde

Odbor:
matematika - chémia
Učí na škole od 2010.

Učí:
chémia - I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B
seminár z chémie - IV.A
Mgr. Matus Olga

Odbor:
maďarský jazyk a literatúra - biológia
Učí na škole od 2010.

Učí:
biológia - I,A, I.B, II.A, III.A, III.B
seminár z biológie - III.A, III.B
geografia - II.A, II.B, III.A, III.B
Mgr. Mészáros Márta

Odbor:
slovenský jazyk a slovenská literatúra - francúzsky jazyk
Učí na škole od 2008-tól
Učí:
slovenský jazyk a slovenská literatúra - I.A, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A
francúzsky jazyk - I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A
Mgr. Ollé Hajnalka

Odbor:
fyzika - informatika
Učí na škole od 2010.

Učí:
fyzika - I.B, II.A, II.B, III.A
Informatika - I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B
Mgr. Penzinger Iván

Odbor:
matematika - fyzika
Učí na škole od 2008.

Učí:
matematika - I.A, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A
matematika seminár - III.A, III.B, IV.A
Mgr. Simon Beáta

Odbor:
maďarský jazyk a literatúra - dejepis
Učí na škole od 2008-tól

Učí:
maďarský jazyk a literatúra - III.A, IV.A
dejepis - II.A, III.A, III.B
umenie a kultúra - III.A, IV.A
dejepis seminár - III.A, IV.A
Mgr. Szabó Csilla

Odbor:
maďarský jazyk a literatúra - anglický jazyk
Učí na škole od 2008.

Učí:
anglický jazyk - I.A, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A
Mgr. Terebessy Mária

Odbor:
maďarský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a slovenská literatúra
Učí na škole od 2008.

Učí:
maďarský jazyk a literatúra - III.B
slovenský jazyk a slovenská literatúra - I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A
umenie a kultúra - III.B
Mgr. Ugroczky Nóra

Odbor:
anglický jazyk - nemecký jazyk
Učí na škole od 2011.

Učí:
anglický jazyk - I.B
nemecký jazyk - I.A, I.B, II.A, II. B, III.A, III.B, IV.A
Mgr. Hausleitner Éva

Odbor:
nemecký jazyk

Učí:
nemecký jazyk - I.A, II.A, II.B
Mgr. Lengyel Tibor

Odbor:
fyzika - informatika

Učí:
informatika - II.A, II.B
Mgr. Medgyes József

Odbor:
telesná výchova

Učí:
telesná výchova - I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, IV.A
PhDr. Nagy Frigyes

Odbor:
hitoktató

Učí:
náboženská výchova - I.A, I.B, II.A, II.B
PhDr. Németh Margit

Odbor:
psichológia

Učí:
psichosociálny tréning - IV.A
Mgr. Ozsvald Edit

Odbor:
slovenský jazyk a slovenská literatúra

Učí:
slovenský jazyk a slovenská literatúra - I.A, I.B, II.A, II.B