Výsledky priímacích skúšok na školský rok 2009/2010

 

Kód

Výsledky

Testovanie

Spolu

%

 

Maďarský jazyk

Slovenský jazyk

Matematika

Cudzí jazyk

40 40 40 20,0 5 5 150

1

15 31,5 38 23 12,4 4 108,9 73% prospel

2

66 29,0 23 40 11,6 0 2 105,6 70% prospel

3

7 28,5 26 26 11,2 2 5 98,7 66% prospel

4

4 32,5 28 8 11,2 4 1 84,7 56% prospel

5

67 22,5 27 22 10,4 1 0,5 83,4 56% prospel

6

30 29,0 27 11 11,2 4 0 82,2 55% prospel

7

21 24,0 21 17 12,8 1 4 79,8 53% prospel

8

39 26,0 25 15 9,2 3 0,5 78,7 52% prospel

9

89 29,0 27 10 10,4 0 0 76,4 51% prospel

10

94 21,5 29 11 12,4 1 0 74,9 50% prospel

11

14 18,0 25 18 7,2 0 3,5 71,7 48% neprospel

12

69 20,5 24 14 8,0 0 0 66,5 44% neprospel

13

24 nedostavil sa

14

32 nedostavil sa

15

36 nedostavil sa

16

54 nedostavil sa

17

60 nedostavil sa

18

81 nedostavil sa